Imprint

 

1. Úvodní ustanovení

Tento imprint se vztahuje na všechny webové stránky, které jsou provozovány společností [název společnosti].

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost [název společnosti] se sídlem [adresa sídla].

3. Použití osobních údajů

Společnost [název společnosti] zpracovává osobní údaje návštěvníků svých webových stránek za účelem:

  • poskytování služeb a informací návštěvníkům webových stránek,
  • vedení statistické evidence návštěvnosti webových stránek,
  • zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti [název společnosti] nebo na základě souhlasu návštěvníka webových stránek.

4. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo:

  • požadovat od společnosti [název společnosti] přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
  • požadovat od společnosti [název společnosti] omezení zpracování svých osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
  • požadovat od společnosti [název společnosti] přenos svých osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Cookies

Společnost [název společnosti] používá na svých webových stránkách cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v počítači návštěvníka webových stránek. Cookies slouží k tomu, aby webové stránky fungovaly lépe a aby byly návštěvníkům poskytovány relevantnější informace.

Návštěvníci webových stránek mohou cookies zakázat. Zakázání cookies však může vést k omezení funkčnosti webových stránek.

6. Závěrečná ustanovení

Tento imprint je platný od 31. prosince 2023.

7. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se mohou subjekty údajů obrátit na společnost [název společnosti] na adrese [adresa sídla] nebo na e-mailové adrese [e-mailová adresa].