Zásady ochrany osobních údajů

 
Základní informace

Společnost __________________ (dále jen „společnost“), dodavatel softwaru pro tento web respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně soukromí (dále jen „prohlášení“) poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje společnost shromažďuje, jak je používá a jak je chrání.

Shromažďování osobních údajů

Společnost shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete přímo, například když si vytvoříte účet, objednáte si produkt nebo službu, kontaktujete nás nebo se zúčastníte některé z našich marketingových akcí. Společnost může také shromažďovat osobní údaje, které se generují při používání našich webových stránek, aplikací nebo služeb, například vaše IP adresa, informace o zařízení, které používáte, a informace o tom, jak používáte naše služby.

Použití osobních údajů

Společnost používá osobní údaje k poskytování našich služeb, k komunikaci s vámi, k personalizaci vašeho zážitku, k poskytování marketingových informací a k dalším účelům. Konkrétně může společnost vaše osobní údaje použít k následujícím účelům:

  • Poskytování našich služeb: Společnost používá vaše osobní údaje k poskytování našich služeb, jako je zpracování vašich objednávek, poskytování zákaznického servisu a poskytování technické podpory.
  • Komunikace s vámi: Společnost používá vaše osobní údaje k komunikaci s vámi, například k odesílání e-mailů, dopisů a dalších zpráv.
  • Personalizace vašeho zážitku: Společnost používá vaše osobní údaje k personalizaci vašeho zážitku, například k poskytování produktů a služeb, které jsou pro vás relevantní.
  • Poskytování marketingových informací: Společnost může používat vaše osobní údaje k poskytování marketingových informací o našich produktech a službách. Máte možnost odhlásit se z příjmu marketingových informací.

Zpřístupnění osobních údajů

Společnost může sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které nám poskytují služby nebo pomáhají s našimi obchodními činnostmi. Tyto třetí strany mohou zahrnovat poskytovatele platby, poskytovatele zákaznického servisu, poskytovatele marketingových služeb a další. Společnost může také sdílet vaše osobní údaje v případě, že je to požadováno zákonem nebo pokud je to nezbytné k ochraně našich práv.

Zachování a zabezpečení osobních údajů

Společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem. Společnost vynaloží veškeré úsilí k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním.

Vaše práva

Máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Máte právo:

  • Získat přístup k vašim osobním údajům: Máte právo získat přístup k vašim osobním údajům, které společnost shromažďuje.
  • Požádat o opravu vašich osobních údajů: Máte právo požádat o opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.
  • Požádat o vymazání vašich osobních údajů: Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny.
  • Omezit zpracování vašich osobních údajů: Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud máte námitky proti zpracování nebo pokud se domníváte, že osobní údaje jsou nepřesné.
  • Přenést vaše osobní údaje: Máte právo získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje přenést jinému správci.
  • Odvolat svůj souhlas: Pokud zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Jak uplatnit svá práva

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, obraťte se na společnost Rubyvio International ltd. prostřednictvím emailu : info@rubyvio.com.